Podpůrné skupiny

Podpůrné terapeutické skupiny slouží k vzájemné podpoře, pomoci a motivaci ke změně těch osob, které se potýkají s určitým typem životní nepohody. Účastníci skupiny mají možnost v bezpečném prostředí terapeutického prostoru prozkoumat své duševní pochody, porozumět lépe svým emocím, svému chování a potřebám, mohou postupně nalézt ve svém životě rovnováhu, klid a pochopení. Díky zpětné vazbě ostatních rozvíjejí své komunikační dovednosti, schopnosti porozumět sobě i ostatním lidem, poznat své slabé i silné stránky, nacházejí nové podněty a možnosti řešení vlastní situace. Mohou zde prožít chvíle, kdy se jim ostatní snaží pomoci a zároveň se oni sami mohou stát pro někoho velmi užitečným díky sdílení vlastní zkušenosti a osobních prožitků. Každý člen skupiny může být pomocníkem, dodat jiným sílu a odvahu, a to stejné dostává nazpět. Společně pod vedením terapeuta můžete sdílet náročné, překvapivé, osvobozující a nové poznatky o sobě, jiných lidech i světě, ve kterém existujete. V podpůrné skupině mají účastníci možnost sdílet problémy, diskutovat a otevřeně hovořit bez odsuzování.

Účast na podpůrné terapeutické skupině je zajímavý, hluboký a někdy také náročný zážitek. V každém případě se jedná o silnou zkušenost s velkým potenciálem změny pro účastníka skupiny.

Aktivita na každé skupině není povinná. Dle svého pocitu můžete být aktivní či spíše naslouchat.

Zájemce o účast v podpůrné terapeutické skupině by měl mít zájem a být ochotný se zaobírat sám sebou a mezilidskými vztahy, být alespoň v pozdějších stádiích schopen mluvit o sobě a svých tématech s ostatními účastníky, být ochoten poskytovat zpětnou vazbu ostatním účastníkům.


Podpůrná terapeutická skupina (obecná)

Cílová skupina: Kdokoli, koho trápí nepříjemné myšlenky, emoce nebo jedná způsobem, který ubližuje jemu samotnému či okolí, trápí ho (jakékoli) vztahy, sebevědomí, úzkosti či cokoli dalšího, co ovlivňuje chuť do života a jeho kvalitu.

Formát skupiny: otevřená skupina pro cca 8 účastníků (noví členové jsou přijímání při uvolnění kapacity průběžně po celý rok)

Termíny: začátek po naplnění kapacity, dále 1x týdně všední dny odpoledne/navečer

Cena: 450 Kč za 1 setkání (platba probíhá předem vždy na celý následující měsíc)


Podpůrná terapeutická skupina – hubnoucí

Cílová skupina: Ti, kteří se trápí postavou, žijí v koloběhu přibírání a hubnutí, či se jim hubnout nedaří, mají pocit, že jídlo a redukce hmotnosti a věci s tímto související negativně ovlivňují jejich sebevědomí, vztahy a celkově radost ze života.

Formát skupiny: otevřená skupina pro cca 8 účastníků (noví členové jsou přijímání při uvolnění kapacity průběžně po celý rok)

Termíny: začátek po naplnění kapacity, dále všední dny odpoledne/navečer

Cena: 450 Kč za 1 setkání (platba probíhá předem vždy na celý následující měsíc)Při velkém počtu účastníků či při preferenci dopoledního času lze skupiny realizovat i ve všední den v dopoledních hodinách (své preference sdělujte při přihlášení)

První platbu je třeba uhradit do 3 dnů od přihlášení (případně dle domluvy).

Bližší informace ohledně plateb, storna apod. budou poskytnuty zájemcům na emailu nebo přes kontaktní formulář.