Podpůrné skupiny

Podpůrné terapeutické skupiny slouží k vzájemné podpoře, pomoci a motivaci ke změně těch osob, které se potýkají s určitým typem životní nepohody. Účastníci skupiny mají možnost v bezpečném prostředí terapeutického prostoru prozkoumat své duševní pochody, porozumět lépe svým emocím, svému chování a potřebám, mohou postupně nalézt ve svém životě rovnováhu, klid a pochopení. Díky zpětné vazbě ostatních rozvíjejí své komunikační dovednosti, schopnosti porozumět sobě i ostatním lidem, poznat své slabé i silné stránky, nacházejí nové podněty a možnosti řešení vlastní situace. Mohou zde prožít chvíle, kdy se jim ostatní snaží pomoci a zároveň se oni sami mohou stát pro někoho velmi užitečným díky sdílení vlastní zkušenosti a osobních prožitků. Každý člen skupiny může být pomocníkem, dodat jiným sílu a odvahu, a to stejné dostává nazpět. Společně pod vedením terapeuta můžete sdílet náročné, překvapivé, osvobozující a nové poznatky o sobě, jiných lidech i světě, ve kterém existujete. V podpůrné skupině mají účastníci možnost sdílet problémy, diskutovat a otevřeně hovořit bez odsuzování.

Účast na podpůrné terapeutické skupině je zajímavý, hluboký a někdy také náročný zážitek. V každém případě se jedná o silnou zkušenost s velkým potenciálem změny pro účastníka skupiny.

Aktivita na každé skupině není povinná. Dle svého pocitu můžete být aktivní či spíše naslouchat.

Zájemce o účast v podpůrné terapeutické skupině by měl mít zájem a být ochotný se zaobírat sám sebou a mezilidskými vztahy, být alespoň v pozdějších stádiích schopen mluvit o sobě a svých tématech s ostatními účastníky, být ochoten poskytovat zpětnou vazbu ostatním účastníkům.


Podpůrná terapeutická skupina – OCD (obsedantně kompulzivní porucha), vtíravé myšlenky

Cílová skupina: Osoby s projevy OCD (diagnostikované i nediagnostikované), osoby s vtíravými myšlenkami

Formát skupiny: uzavřená skupina pro cca 8 účastníků

Termíny: únor/březen 2024 (dle naplnění kapacity), dále 1x týdně všední den - začátek 17h (90-120 min), celkem 10 setkání

Cena: 590 Kč/1 setkání (celkem 5900 Kč za 10 setkání, částku lze rozdělit do splátek). Studenti, rodiče na MD, nezaměstnaní - sleva 500 Kč

V případě zájmu bude realizována také podpůrná skupina pro rodinu a blízké osoby člověka s OCD. Parametry (cena, termíny atd.) zůstávají stejné.

Před přijetím do této podpůrné skupiny je třeba absolvovat jedno individuální setkání s terapeutem (cena za individuální setkání je 600 Kč).


Podpůrná terapeutická skupina pro ženy – partnerské vztahy

Cílová skupina: Ženy, které jsou nespokojené v partnerských vztazích, cyklí se v problémech, vyhledávají stále stejné partnery, žijí v toxických vztazích…

Formát skupiny: uzavřená skupina pro cca 6-8 účastníků

Termíny: únor/březen 2024 (dle naplnění kapacity), dále 1x týdně všední den - začátek 17h (90-120 min), celkem 10 setkání

Cena: 590 Kč/1 setkání (celkem 5900 Kč za 10 setkání, částku lze rozdělit do splátek). Studenti, rodiče na MD, nezaměstnaní - sleva 500 Kč

Před přijetím do této podpůrné skupiny je třeba absolvovat jedno individuální setkání s terapeutem (cena za individuální setkání je 600 Kč).Při velkém počtu účastníků či při preferenci dopoledního času lze skupiny realizovat i ve všední den v dopoledních hodinách (své preference sdělujte při přihlášení)

První platbu je třeba uhradit do 7 dnů od přihlášení (případně dle domluvy).

Bližší informace ohledně plateb, storna apod. budou poskytnuty zájemcům na emailu nebo přes kontaktní formulář.