Co nabízím?

Bezpečné prostředí

Místo, kde se klient cítí příjemně a je přijímaný bez podmínek. Může zde bez obav sdílet své myšlenky a pocity.

Profesionalita

Diskrétnost, odborná pomoc při zvládání a řešení potíží. Využití metod tradiční, moderní i postmoderní psychoterapie.

Partnerský přístup

Spolupráce terapeuta a klienta, důvěra, rovnost, vzájemná úcta a respekt bez ohledu na věk klienta.

Terapie na míru

Individuální přístup vytvořený zvlášt pro každého klienta na míru jeho osobnosti a potřebám.

Sebepoznání

Poznání vlastních potřeb, slabých a silných stránek, umět sám sobě pomoci zvládat a řešit nepříjemné věci a situace.

Žádné předsudky

Každý klient je jedinečná osobnost, nikoli ‘majitel’ diagnózy. Diagnóza neovlivňuje přístup terapeuta ke klientovi.

Terapie jako léčebný proces a cesta k sebepoznání

Terapeutický proces má oproti poradenství dlouhodobější charakter (nabízím i krátkodobější formy terapie). Terapeut poskytuje klientovi podporu, pomoc a spolupráci při zvládání a řešení nepříjemných, obtížných nebo ohrožujících situací v jeho životě.

Čtěte dál

Poradenství pro zlepšení vztahů a pomoc s řešením konkrétních potíží

Poradenství je obvykle krátkodobé či nárazové setkávání klienta a terapeuta, orientované na pomoc při řešení konkrétního problému či situace.

Čtěte dál

Podpůrné skupiny

Podpůrné skupiny slouží ke sdílení a vzájemné podpoře skupin klientů, kteří zažívají podobný typ nesnází. Aktuálně je možné být součástí podpůrné skupiny v rámci akcí projektu Hovory o sádle, skupiny pro osoby s úzkostmi a skupiny, která se zabývá problematikou mezilidských vztahů.

Čtěte dál

Relaxační hypnóza

Relaxační hypnóza je prohloubený stavu vědomí, kdy si klient může odpočinout, uvolnit se, načerpat síly a přenést některé prožitky z relaxovaného stavu do běžného života. Metoda je využívána také k odbourání úzkostných nebo panických poruch, fóbií, stresu a dalších problémů.

Čtěte dál

Máte další dotazy nebo zájem o mé služby?

NAPIŠTE MI