O mně

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta UHK - pedagogika zaměřená na etopedii - poruchy chování a emocí (Mgr.)
 • Hypnóza (relaxační) – certifikovaný terapeut (Institut hypnózy a hypnoterapie, 2020)
 • Psychoterapeutický výcvik – terapie v postmoderně (Gaudia, přechod na KBT, 2020)
 • Pětiletý komplexní výcvik v kognitivně behaviorální terapii – terapeut ve výcviku (Institut kognitivně behaviorální terapie, 2021)
 • Výcvik - Lektor terapeutických programů pro řidiče (2023)

Kurzy/semináře/konference na téma dětství, dospívání, agrese, rodina, emoce, komunikace, sexualita, prevence sociálně patologických jevů atd.

V rámci práce pro Nomia., z.ú. působím jako terapeut v rámci Programu nařízené terapeutické práce s agresí (pachatelé násilné trestné činnosti).


Praxe:

 • Lektor terapeutických programů pro řidiče (2024)
 • Soukromá terapeutická praxe (od 2021- nyní)
 • Psychologická poradna a krizové centrum Nomia, z.ú. - psychoterapeut (od 2021 - nyní)
 • Internát - domov mládeže (vychovatelka, metodik prevence sociálně patologických jevů, etopedické intervence) – 2013/2018
 • Středisko výchovné péče při DDÚ – 2011
 • Dětský diagnostický ústav - 2009
 • Lektor zážitkové pedagogiky (adaptační pobyty) - 2008/2011

S kým pracuji:

 • Dospívající (od cca 17 let) a dospělí, kteří:

  • mají obtíže v oblasti chování a emocí, na kterých je třeba aktivně pracovat a řešit je
  • mající psychické potíže/poruchy, psychiatrickou diagnózu
  • si potřebují promluvit, svěřit se, poradit
  • mají fyzické obtíže, které mohou souviset s psychikou (psychosomatika)
  • rodiče/vychovatelé s potřebou výchovného poradenství
  • trpí nadváhou/obezitou a chtějí redukovat hmotnost
  • mají poruchy příjmu potravy (přejídání, emoční a záchvatové jezení)
 • Rodiče/vychovatelé s potřebou výchovného poradenství

Témata, kterými se např. zabývám: zneužívání návykových látek, stres, sebepoškozování, depresivní, panické a úzkostné stavy, agrese, fobie, poruchy přijmu potravy, redukce hmotnosti, sexuální orientace a identita, sexuální dysfunkce, tréma, výchovné problémy, rodinné a vztahové (partnerské, pracovní atd.) potíže, sebevědomí a sebehodnota, psychosomatika (bolesti hlavy, zad, žaludku, nevolnosti…), zvládání agresivity, agrese a nezvládnutých emocí.

Pokud si nejste jistí, jestli Vám mohu pomoci konkrétně s Vaší potíží, neváhejte mě, prosím, kontaktovat.


Kdo se na mě může obrátit?

 • Dospívající či dospělý sám za sebe
 • Rodič či jiný vychovatel dítěte/dospívajícího

Co nabízím:


Jak pracuji:

Abych zaručila a udržela vysokou kvalitu nabízených služeb, přijímám do terapie/poradenství pouze omezené množství klientů. Samozřejmostí je diskrétnost a mlčenlivost (informace o terapii nejsou předávány třetím osobám).

Jsem především kognitivně-behaviorální terapeut (KBT), v praxi ale pracuji často integrativně, což znamená, že využívám také přístupy různých terapeutických směrů dle konkrétních potíží a potřeb klienta.

S každým klientem pracuji individuálně tak, abychom společnými silami dosáhli co nejlepších výsledků. Terapie není univerzální, je tvořena na míru každému klientovi zvlášť.

Každý klient je primárně jedinečná osobnost, nikoli “majitel” diagnózy. Na diagnózu tedy nekladu přehnaný důraz, ani neovlivňuje můj přístup ke klientovi. Záleží především na vytvoření kvalitního vztahu terapeut - klient, kdy za zásadní považuji to, aby klientovi terapeut vyhovoval nejen profesně, ale hlavně lidsky, aby mu tzv. „sedl“.

Věřím, že úspěch nestojí jen na tom, jak velký je terapeut odborník, ale především záleží, jaký je to člověk a jak se s ním klient cítí.

Jsem členkou České společnosti kognitivně behaviorální terapie.

Pracuji pod pravidelnou supervizi u PhDr. Pavla Krále, Ph.D., MUDr. Jana Zbytovského, MUDr. Miroslava Novotného a MUDr. Igora Doležala.

Více informací naleznete zde: Terapie, Poradenství, Hubnutí, Relaxační hypnóza.

Pokud si nejste jistí, zda se na mě můžete se svými obtížemi obrátit nebo pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte mě prosím telefonicky či emailem.