O mně

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta UHK - pedagogika zaměřená na etopedii - poruchy chování a emocí (Mgr., 2012)
 • Hypnóza (relaxační) – certifikovaný terapeut (Institut hypnózy a hypnoterapie, 2020)
 • Psychoterapeutický výcvik – terapie v postmoderně (Gaudia, přechod na KBT, 2020)
 • Pětiletý komplexní výcvik v kognitivně behaviorální terapii – terapeut ve výcviku (Institut kognitivně behaviorální terapie, 2021)

Kurzy/semináře/konference na téma dětství, dospívání, agrese, rodina, emoce, komunikace, sexualita, prevence sociálně patologických jevů atd.


Praxe:

 • Psychologická poradna a krizové centrum Nomia, z.ú. - psychoterapeut (2021)
 • Internát - domov mládeže (vychovatelka, metodik prevence sociálně patologických jevů, etopedické intervence) – 2013/2018
 • Středisko výchovné péče při DDÚ – 2011
 • Dětský diagnostický ústav - 2009
 • Lektor zážitkové pedagogiky (adaptační pobyty) - 2008/2011

S kým pracuji:

 • Dospívající (od cca 12 let) a dospělí, kteří:

  • mají obtíže v oblasti chování a emocí, na kterých je třeba aktivně pracovat a řešit je
  • si potřebují promluvit, svěřit se, poradit
  • mají fyzické obtíže, které mohou souviset s psychikou (psychosomatika)
 • Rodiče/vychovatelé s potřebou výchovného poradenství

 • Rodiče/vychovatelé, kteří mají zájem o asistovaný kontakt s dítětem/asistované předání dítěte

Témata, kterými se např. zabývám: zneužívání návykových látek, stres, sebepoškozování, depresivní, panické a úzkostné stavy, agrese, fobie, poruchy přijmu potravy, sexuální orientace a identita, sexuální dysfunkce, tréma, výchovné problémy, rodinné a vztahové (partnerské, pracovní atd.) potíže, sebevědomí a sebehodnota, psychosomatika (bolesti hlavy, zad, žaludku, nevolnosti…)

Pokud si nejste jistí, jestli Vám mohu pomoci konkrétně s Vaší potíží, neváhejte mě, prosím, kontaktovat.


Kdo se na mě může obrátit?

 • Dospívající č dospělý sám za sebe
 • Rodič či jiný vychovatel dítěte/dospívajícího

Co nabízím:


Jak pracuji:

Abych zaručila a udržela vysokou kvalitu nabízených služeb, přijímám do terapie/poradenství pouze omezené množství klientů. Samozřejmostí je diskrétnost a mlčenlivost (informace o terapii nejsou předávány třetím osobám).

V terapii pracuji integrativně. Využívám kognitivně behaviorální terapii (KBT), hlubinné přístupy i narativní („povídací“) terapii. V poradenství se zaměřuji na přístupy orientované na řešení situace a informování zákonných zástupců o průběhu terapie jejich dítěte.

S každým klientem pracuji individuálně tak, abychom společnými silami dosáhli co nejlepších výsledků. Terapie není univerzální, je tvořena na míru každému klientovi zvlášť.

Každý klient je primárně jedinečná osobnost, nikoli “majitel” diagnózy. Na diagnózu tedy nekladu přehnaný důraz, ani neovlivňuje můj přístup ke klientovi. Záleží mi na vytvoření kvalitního vztahu terapeut - klient, kdy za zásadní považuji to, aby klientovi terapeut vyhovoval nejen profesně, ale hlavně lidsky, aby mu tzv. „sedl“.

Věřím, že úspěch nestojí jen na tom, jak velký je terapeut odborník, ale především záleží, jaký je to člověk a jak se s ním klient cítí.

Pracuji pod pravidelnou sepervizí.

Více informací naleznete zde: Terapie, Poradenství, Skupiny pro rodiče, Relaxační hypnóza.

Pokud si nejste jistí, zda se na mě můžete se svými obtížemi obrátit nebo pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte mě prosím telefonicky či emailem.