Programy a kurzy pro řidiče

Od 1.4. 2024 je jednou z podmínek navrácení řidičského průkazu (pro řidiče tří kategorií, viz níže) také absolvování terapeutického programu.

Co je to terapeutický program? 

Terapeutické programy pro řidiče jsou skupinová setkání řidičů s problematickou řidičskou praxí. Jejich cílem je prevence recidivy rizikového chování v dopravě. Programy se zaměřují především na změny v oblasti postojů a životního stylu účastníků. Absolvování těchto programů je od 1. 4. 2024 novou podmínkou pro navrácení řidičského oprávnění pro zákonem definované skupiny osob. Tato povinnost se týká výše uvedených, pokud se protiprávního jednání dopustili po datu 1. 7. 2023.

Komu je program určený? 

Cílovou skupinou jsou především řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění na dobu nejméně 18 měsíců; řidiči, kteří se při silniční kontrole odmítli podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných zakázaných látek. Případně řidiči, kteří mají povinnost absolvovat terapeutický program uloženou z rozhodnutí soudce či státního zástupce. Program je otevřený rovněž zájemcům ze strany široké veřejnosti, kteří chtějí řídit bezpečněji.

Jak program probíhá?

Jedná se o pět setkání po čtyřech hodinách, mezi kterými je minimálně týdenní odstup. Programy se konají obvykle v odpoledních hodinách, aby mohli účastníci docházku skloubit s prací. Legislativně stanovený počet účastníků v jednom běhu programu se pohybuje v rozmezí 3 až 12. Účast v programu je zpoplatněna – úhrada činí 11.000 Kč bez DPH (13.310 Kč při 21% sazbě DPH). Účastník se musí dostavit na všechna setkání programu. Úspěšným absolventům je vydán certifikát. Program vedou lektoři–psychologové a terapeuté s akreditací od Centra dopravního výzkumu, v.v.i., na základě certifikované metodiky.

(zdroj: metodickecentrum.cz)


Řidiči, kteří mají účast na programu povinnou (pakliže je jejich cílem navrácení řidičského programu) hradí svou účast metodickému centru. Účastnici, kteří se přidají do programu dobrovolně z vlastní iniciativy a nepotřebují certifikát o absolvování, mohou hradit program přímo terapeutovi (viz. ceník).

Pokud si nebudete vědět rady s přihlašováním na terapeutický program pro řidiče, prosím, kontaktujte mě telefonicky, SMS nebo přes kontaktní formulář