Terapie

Co je terapie?

Terapie je léčebný proces a zároveň proces sebepoznání. Jejím cílem je odstranit nebo zmírnit potíže klienta a pokud možno i odstranit jejich příčiny. Terapie může pomoci řešit také tělesné potíže jako bolest hlavy, zad, žaludku, nevolnosti atd. (psychosomatika)

Terapeut poskytuje klientovi podporu a pomoc při zvládání a řešení nepříjemných, obtížných nebo ohrožujících situací v jeho životě.

Terapie, na rozdíl od poradenství, bývá dlouhodobějšího charakteru (v řádu několika měsíců až let).


Komu poskytuji terapeutickou péči?

Zaměřuji se na individuální práci s dospívajícími (od cca 12 let) a dospělými, dále na párovou a rodinnou terapii.

Specializuji se na práci s osobami, které chtějí řešit své potíže v oblasti stravování – nadváha, obezita, emoční a záchvatové jezení, viz. Hubnutí.

Dále se zabývám terapií klientů s potížemi v oblasti chování, emocí a komunikace, ale nabízím také podpůrnou terapii v případě, kdy si klient potřebuje pouze popovídat, svěřit se, vidět věci z jiného úhlu pohledu atd.

KBT (kognitivně-behaviorální terapie) je velmi vhodná pro veškeré spektrum úzkostných poruch (generalizovaná ÚP, panické ataky, OCD, fobie, sexuální dysfunkce…).


Co mám dělat, pokud mám zájem o terapii?

  • kontaktujte mě prosím emailem, telefonicky či prostřednictvím kontaktního formuláře
  • domluvíme termín první schůzky - konzultace, kde si popovídáme o tom, jaké máte obtíže, s čím Vám mohu pomoci (často klient přesně neumí zodpovědět tyto otázky, což je v pořádku, společně tato témata vyřešíme) a kolik času na to budeme potřebovat
  • pokud se rozhodneme v terapii pokračovat, domluvíme četnost setkání a délku příštích sezení
  • přijdete na další domluvený termín

Co je při terapii důležité?

Základem dobré terapie je vytvoření specifického vztahu mezi klientem a terapeutem, který je založený na vzájemné důvěře, spolupráci, partnerském přístupu (bez ohledu na věk klienta), respektu a upřímnosti a dále setkávání v bezpečném prostředí, kde se klient cítí příjemně, kde je přijímaný bez podmínek, a může tedy bez obav sdílet s terapeutem své pocity, myšlenky a potíže. Významnou součástí terapie je motivace klienta ke změně.


Jak se v terapii pracuje?

Při terapii pracujeme s aktuálními potížemi s důrazem na jejich řešení a/nebo můžeme nacházet a řešit příčiny současných problémů (v minulosti – dětství, předchozích vztazích atd.) Terapie může být též „pouze“ podpůrná, kdy klient hovoří a terapeut naslouchá, případně nabízí klientovi své poznatky k tématu a nové úhly pohledu na řešenou problematiku.

Ve své praxi pracuji integrativně, což znamená, že dle potřeby kombinuji přístupy více psychoterapeutických směrů. Dle povahy klientových obtíží může terapie probíhat různými způsoby.

Zaměřuji se jednak na KBT (kognitivně behaviorální terapii), která je vhodná například při depresivních a úzkostných poruchách, fóbiích, OCD (obsedantně kompulzivní porucha), sexuální dysfunkci, poruše přijmu potravy atd. KBT vychází z přesvědčení, že naše myšlenky mají vliv na naše pocity a pocity ovlivňují naše chování. Pokud se nám povede změnit naše myšlení, budeme se i jinak cítit a chovat. KBT je typ krátkodobé či střednědobé terapie.

Tzv. terapie zaměřená na řešení je dalším z možných přístupů. Jedná se o práci na řešení konkrétních problémů a situací. V tomto přístupu se příliš nezaobíráme minulostí klienta, ale pracujeme na aktuálních tématech s cílem jejich brzkého a úspěšného vyřešení. Terapie zaměřená na řešení je typ krátkodobé terapie.

Dále využívám přístupy hlubinné psychoterapie, kdy s klientem hledáme, objasňujeme a řešíme příčiny jeho aktuálních obtíží (hledáme „v hloubce“, tj. v klientově minulosti). Terapie využívající hlubinné přístupy bývá dlouhodobějšího charakteru.

V některých případech je zase nejefektivnějším přístupem takový, kdy terapeut „pouze“ aktivně naslouchá klientovi a případně nabízí jinou interpretaci dané problematiky, pokládá otázky k zamyšlení, které pro klienta mohou být zdrojem nových/vhodnějších myšlenek a nápadů. Dá se tedy říci, že tento přístup je založen především na klientově povídání.

Způsob vedení terapie a použití konkrétních psychoterapeutických přístupů je vždy individuální vzhledem k obtížím klienta a jeho osobnosti.


Jak často se chodí na terapii?

Terapie probíhá zpočátku častěji (1-2x týdně), později v delších intervalech (1-3x měsíčně). Délka, doba trvání i způsob vedení terapie jsou vždy individuální dle obtíží klienta a domluvy s terapeutem.


Jaká je cena za terapii?

Informace o cenách za terapeutická setkání najdete zde.

Abych mohla nabídnout a udržet vysokou kvalitu služeb a individuálně se věnovat v dostatečné míře každému klientovi, přijímám do terapie pouze omezený počet klientů.

Pokud si nejste jistí, zda se na mě můžete se svými obtížemi obrátit nebo pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte mě prosím telefonicky či emailem.